INSTALACIÓNS e DEPENDENCIAS

PLANTA BAIXA RESTAURANTE AO PUBLICO

De gran prestixio local e nacional, no que predomina a cociña galega onde os socios da Casa de Galicia disfrutan dun desconto especial

PLANTA 1ª SALÓN PRINCIPAL DE ACTOS

Dotado dun amplio escenario,

aire acondicionado, megafonía, servizos, vestuar