CABALGATA DE REIS 2006 E A SUA CAMPAÑA BENÉFICA

CONTIDO:

Seleccione a opción que desee ver

QUE DESEEN E POIDAN COLABORAR CON ESTA CAMPAÑA.

CARTA DIRIXIDA A TODALAS EMPRESAS, ENTIDADES DIVERSAS E PERSOAS

Moi Señor/es nuestro/s:

O igual que a lo longo dos derradeiros 55 AÑOS, nesta a sua Casa estamos traballando na ilusionante, altruista, noble e humanitaria tarea de organizar a «Cabalgata de Reis de Las Palmas de Gran Canaria e na sua Campaña Benéfica de recollidas e entregas de xoguetes, ropas, alimentos e outras necesidades fundamentaies e puntuaies para os mais necesitados», na que cada ano atendemos cerca de 15.000 persoas moi necesitadas de toda a provincia de Las Palmas, a gran maioría nenos e enfermos.

Esta Casa é unha Entidade privada e humilde e sin fin de lucro, que económicamente depende casi exclusivamente das pequenas cuotas dos seus Socios. É por eso que un ano mais nos permitimos pedir a sua inestimable axuda para este multitudinario e humanitario acontecemento social

Axudas:
Pode/n axudarnos de moitas formas e có que boamente lle/s sea posible. Non importa o concepto nin a cantidade. O que verdaderamente importa é a voltade, o apoio e a solidaridade de todos

Necesi